Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Γενική Περιγραφή

Η υπηρεσία SMS ΕΡΜΗΣ είναι ένα καινοτόμο σύστημα ενημέρωσης του κοινού για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον, τα οποία καταγράφονται από το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ. Η καινοτομία της υπηρεσίας SMS ΕΡΜΗΣ στηρίζεται στην ενημέρωση του κοινού μέσω της αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων (sms - Short Message Service), κάνοντας χρήση του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας.

Η υπηρεσία SMS ΕΡΜΗΣ για την αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων χρησιμοποιεί την τεχνολογία IP SMS, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου SMPP (Short Message Peer to Peer Protocol). Ο κεντρικός εξυπηρετητής (Server) της υπηρεσίας SMS ΕΡΜΗΣ συνδέεται μέσω του διαδικτύου (κάνοντας χρήση της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP) με ένα κέντρο ελέγχου γραπτών μηνυμάτων (SMSC - Short Message Services Center), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λήψη και αποστολή SMS από και προς το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, ο κεντρικός εξυπηρετητής του προγράμματος SMS ΕΡΜΗΣ είναι συνδεδεμένος με τους δύο κεντρικούς σταθμούς ελέγχου του προγράμματος ΕΡΜΗΣ.

Κάθε φορά που ένας χρήστης αποστέλλει ένα γραπτό μήνυμα προς το πρόγραμμα SMS ΕΡΜΗΣ, το μήνυμα παραλαμβάνεται από το κέντρο ελέγχου γραπτών μηνυμάτων (SMSC) και αποστέλλεται προς τον κεντρικό εξυπηρετητή του προγράμματος (H/Y). Ο κεντρικός εξυπηρετητής, αφού ελέγξει το περιεχόμενο του μηνύματος, αποκαθιστά την επικοινωνία με τους κεντρικούς σταθμούς ελέγχου του προγράμματος ΕΡΜΗΣ και εκτελεί μια σχετική αναζήτηση στη βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των σταθμών. Ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος, παράγει ένα αυτοματοποιημένο γραπτό μήνυμα απάντησης (SMS), το οποίο διοχετεύεται προς το χρήστη μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας.

κάντε κλικ για μεγέθυνση
Σχήμα 1 - Αρχιτεκτονική του συστήματος SMS Ερμής
Πως λειτουργεί η υπηρεσία

Η λειτουργία του συστήματος που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία SMS ΕΡΜΗΣ έχει ως εξής: Αρχικά αποστέλλεται από το χρήστη στο σύστημα ένα γραπτό μήνυμα με τη λέξη "ΕΡΜΗΣ" ή "HERMES" στον 4ψήφιο κωδικό 1325 (η υπηρεσία προσωρινά είναι διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone, ενώ διατίθεται χωρίς χρεώση). Το σύστημα απαντά στο χρήστη στέλνοντας μία λίστα με τις περιφέρειες στους οποίους έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (π.χ. Περιφέρεια Αττικής, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, κ.λπ.), ενώ παράλληλα τον προτρέπει να αποστείλει στον ίδιο 4ψήφιο κωδικό (1325) τα 4 πρώτα γράμματα της περιφέρειας για την οποία επιθυμεί να λάβει τα αποτελέσματα των μετρήσεων των εγκατεστημένων σταθμών.

Στη συνέχεια, και αφού ο χρήστης απαντήσει προς το σύστημα αποστέλλοντας τα 4 πρώτα γράμματα μιας περιφέρειας (π.χ. ΚΜΑΚ - για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΘΕΣΣ - για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κ.λπ.), το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για τους σταθμούς μέτρησης που είναι εγκατεστημένοι στην επιλεγμένη περιφέρεια, αποστέλλοντας τα IDs αυτών, όπως επίσης και τη θέση στην οποία είναι εγκατεστημένοι (π.χ. ΑΠΘ1: Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., ΑΠΘ2: Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., κ.λπ.).

Τέλος, όταν ο χρήστης στείλει προς το σύστημα το ID του σταθμού μέτρησης που τον ενδιαφέρει (π.χ. ΑΠΘ1), το σύστημα απαντά με ένα μήνυμα το οποίο περιέχει τη μέση και μέγιστη τιμή της ισοδύναμης πυκνότητας ροής ισχύος που κατέγραψε ο επιλεγμένος σταθμός την τελευταία εβδομάδα μέτρησης, όπως επίσης και πόσες φορές κάτω από το αυστηρότερο θεσμοθετημένο όριο αντιστοιχούν οι τιμές αυτές, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνεί για πρώτη φορά με το σύστημα SMS ΕΡΜΗΣ, το σύστημα παράγει ένα ενημερωτικό μήνυμα και προτρέπει τον χρήστη να αποθηκεύσει το ID του σταθμού που χρησιμοποίησε για μελλοντική χρήση. Μπορείτε να δείτε τα IDs όλων των σταθμών μέτρησης του προγράμματος ΕΡΜΗΣ, τo ID της περιφέρειας που αντιστοιχεί στον κάθε σταθμό, όπως επίσης η θέση εγκατάστασης με τη βοήθεια της φόρμας που ακολουθεί.
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία | ΕκτύπωσηΕκτύπωση
EnglishΕπιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων
Επιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων