Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Μετρήσεις στενής ζώνης
1ο Λύκειο Κατερίνης (Κλεισούρας 48)
Φωτογραφία μέτρησης στενής ζώνης
Φωτογραφία μέτρησης στενής ζώνης

Επιλεγμένη ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2010

Επιλέξτε ημερομηνία μέτρησης:
Αποτελέσματα Μετρήσεων

Στο ραβδόγραμμα φαίνεται πόσες φορές κάτω από το αυστηρότερο όριο κάθε φασματικής υποπεριοχής είναι η τιμή της πυκνότητας ροής ισχύος σε κάθε υποπεριοχή του φάσματος που ελέγχθηκε.
Φωτογραφία μέτρησης στενής ζώνης
Στο ραβδόγραμμα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη πυκνότητα ροής ισχύος για κάθε υποπεριοχή του φάσματος που ελεγχθηκε. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει το αυστηρότερο επίπεδο αναφοράς κάθε υποπεριοχής του φάσματος ( που αντιστοιχεί στη μικρότερη συχνότητα κάθε υποπεριοχής ), σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Τιμές πυκνότητας ροής ισχύος και σύγκριση με τα όρια
Στο σχήμα απεικονίζεται η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε υποπεριοχής φάσματος στη συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση για συνθήκες θερμικής επίδρασης ( βλ. Κ.Υ.Α. αριθ. 53571/3839/6-9-2000, Ν 3431/06 ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006 ).
Συνεισφορά κάθε υποπεριοχής φάσματος στη συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση


Επιλογή Σταθμού
Επιλέξτε άλλη μέτρηση στην ίδια περιφέρεια

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία | ΕκτύπωσηΕκτύπωση
EnglishΕπιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων
Επιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων